Innatoss Laboratories, innovatieve diagnostiek voor infectieziekten

Innatoss Laboratories is een onderzoeks-intensieve organisatie. We zijn experts op cellulair en serologische testen met jaren ervaring in de farmaceutische en diagnostische industrie. We werken nauw samen met patiëntenverenigingen en universiteiten. Zo verzekeren we ons van zinvolle én wetenschappelijk goed onderbouwde innovaties.

We werken met veel energie aan testen die bijdragen aan vermindering van de gezondheidsproblematiek rondom infectieziekten met een chronisch verloop, zoals Lymeziekte en Q-koorts.  Als het bij onze kerncompetenties past pakken we ook de diagnostiek van andere infectieziekten op.

Innatoss Laboratories is geaccrediteerd als medische laboratorium volgens ISO 15189.