Interster is een Nederlands bedrijf dat bekend staat om zijn flexibele marktbenadering en de hoge kwaliteit van zijn producten en diensten. Interster is ISO- en CE-gecertificeerd en heeft zich volledig gespecialiseerd op de onlosmakelijk met elkaar verbonden aandachtsgebieden OK, CSA en logistiek. Deze specialisatie stelt het bedrijf in staat zich te profileren als leverancier van totaalconcepten voor de OK en de CSA. Het bedrijf heeft voor beide vakgebieden een naam hoog te houden in productontwikkeling.

Interster is wereldwijd actief op het gebied van sterilisatiecontrolemiddelen. Nauwe contacten met de gebruikers op de CSA en de OK stellen het bedrijf in staat een innovatieve producent van medische hulpmiddelen te zijn. Het modulair transportsysteem voor de OK en de CSA is een goed voorbeeld van hoe Interster er steeds in slaagt actief in te spelen op de veranderende behoeften uit de markt.

Steril

Interster geeft 3x per jaar het magazine Steril uit. Hierin vindt u uitgebreide informatie over alle actuele onderwerpen die op dat moment in de branche spelen. Wilt u ieder trimester een hard copy van Steril automatisch ontvangen? Klik hier.