Izore, Centrum Infectieziekten Friesland, verricht de medisch microbiologische diagnostiek en zorgverlening voor de 1e en 2e lijn. Izore telt ongeveer 130 medewerkers, waarvan acht artsen-microbioloog en twee medisch moleculair microbiologen.

Het werkgebied van Izore is de provincie Friesland, de Noordoostpolder en Urk. Voor bijzondere onderzoeken wordt materiaal uit geheel Neder­land ter analyse aangenomen.

De missie van Izore is zich actief te richten op het voorkomen van ‘schade’ door infecties en infectieziekten. Wij zien dat het beheersen van deze ‘schade’ een onderwerp van toenemend belang en toenemende complexiteit is in de gezondheidszorg. Onze visie is dat het oplossen van dit probleem een regionaal vraagstuk is dat een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak vraagt in het gehele regionale zorgnetwerk.