Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis met 640 bedden en ruim 4.000 medewerkers. We staan voor Positieve Gezondheid. Alles wat we doen, is er op gericht het gezondheidswelzijn van de mensen om ons heen te verhogen. Onze medewerkers spelen daarbij uiteraard een zeer belangrijke rol. Meer informatie over de strategische koers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis vind je in het JBZ Magazine.

Het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie (RLMMI) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft als primaire taak de diagnostiek en preventie van infectieziekten. Het RLMMI en het multidisciplinair Laboratorium voor Moleculaire Diagnostiek verrichten in het kader van patiëntendiagnostiek een breed scala aan microbiologische onderzoeken voor de ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en verloskundigen in de regio Noordoost Brabant. De laboratoria zijn gevestigd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. Het team bestaat uit een diverse groep professionals die verantwoordelijk zijn voor het gehele proces en zelfstandig en autonoom te werk gaan.