De zorg wordt steeds complexer. Daarom is het van belang dat je je vak goed bijhoudt. In het Kwaliteitsregister V&V kun je laten zien hoe vakbekwaam je bent én dat je voldoet aan de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering.

Uw zorginstelling heeft er alle belang bij om de deskundigheid van uw verpleegkundigen en verzorgenden te volgen en te ontwikkelen. Maar om welke kwaliteitseisen gaat het en in hoeverre voldoen uw medewerkers daaraan? Registratie van verpleegkundigen en verzorgenden in het Kwaliteitsregister V&V biedt uitkomst. Inschrijven in dit register geeft bovendien een enorme kwaliteitsimpuls binnen uw organisatie.

De zorg om kwaliteit 

Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem waarin verpleegkundigen (niveau 4/5) en verzorgenden (niveau 3) vastleggen wat ze doen om deskundig te blijven. Door de beroepsgroep is een standaard
opgesteld, waaraan de verpleegkundige of verzorgende zich kan spiegelen om te zien of zij/hij voldoende bekwaam is. Deze standaard beschrijft welke (bij- en na)scholing zij/hij minimaal moet volgen om goede zorg te kunnen geven. Het Kwaliteitsregister V&V is een landelijk initiatief van V&VN, in samenwerking met zorginstellingen en brancheorganisaties.

Hoe werkt het

Als uw verpleegkundigen of verzorgenden staan ingeschreven, krijgen ze een eigen digitaal portfolio. Daarin houden zij bij wat ze aan deskundigheidsbevordering doen. Ze zien hoeveel punten er (nog) gehaald moeten worden om geregistreerd te blijven. Het register geeft ook een overzicht van bijvoorbeeld cursussen en congressen die daarbij kunnen helpen. Als je staat geregistreerd, kun je zelf beslissen wie je inzage geeft in jouw register.

Accreditatie

Een onafhankelijke commissie van deskundigen uit de sector beoordeelt voor het Kwaliteitsregister V&V de kwaliteit en het niveau van aanbieders van opleidingen, bijscholingen en congressen die zijn gericht op verpleegkundigen en verzorgenden. Na een positief oordeel wordt het aanbod van de betreffende aanbieder opgenomen in de catalogus van het Kwaliteitsregister V&V en levert een opleiding of congres bij deze aanbieder
geaccrediteerde punten op. Ook uw eigen organisatie kan accreditatie aanvragen, zodat uw werknemers de (bij)scholing die zij intern volgen kunnen opvoeren als geaccrediteerde activiteit.

Het Kwaliteitsregister V&V, het Verpleegkundig Specialisten Register en het Register Zorgprofessionals worden beheerd door V&VN. Lees verder …