Sinds 1989 staat LabOral Diagnostics voor betrouwbare en wetenschappelijk verantwoorde microbiologische diagnostiek van orale infecties. Wij blijven ons inzetten voor een constante verbetering van therapieadviezen en het optimaliseren van het antibioticumbeleid.