Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) is een onafhankelijke stichting die als doel heeft de kwaliteit van de reizigersadvisering in Nederland te verbeteren. Het LCR ontvangt geen subsidie en ontvangt geen geld van de farmaceutische industrie. Het LCR wordt gefinancierd door opbrengsten uit abonnementsgelden van haar gebruikers.

De reizigersadvisering houdt zich bezig met het voorkómen van ziekten bij reizigers, door het adviseren van preventieve maatregelen zoals vaccinaties, malariatabletten, hygiënemaatregelen en overige adviezen om soms gevaarlijke infectieziekten te voorkomen.

Allerlei informatie treft u aan op onze site:
  • Actuele informatie
  • Welke vaccinaties heeft u nodig per land
  • Informatie over vaccinaties: beschermingsduur, bijwerkingen, etc.
  • Wat te doen als u ziek wordt na terugkomst
  • Hoe goed is uw reisadvies?
  • Links met handige reizigers informatie

Kwaliteitsnormen opleidingen en nascholingen

Het LCR is geen opleidingsinstituut en verzorgt zelf geen opleidingen in reizigersadvisering. Het LCR stelt wel de kwaliteitsnormen vast voor de opleidingen en nascholingen. Opleidingsinstituten kunnen hun scholingen laten toetsen bij de KwaliteitsConsilium voor artsen of verpleegkundigen om zodoende certificering te verkrijgen. Lees hier verder, ook voor het aanvraagformulier.