Medicamus is een innovatieve coöperatie van 70 huisartsen in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde, een gebied met ongeveer 150.000 inwoners. De huisartsen werken zelfstandig in hun eigen dagpraktijk, maar werken daarnaast bij toerbeurt buiten kantooruren op de huisartsenpost.

Voor de aangesloten huisartsen organiseert Medicamus diverse facilitaire zaken, zoals het beheer van een gezamenlijk zorginformatiesysteem en deskundigheidsbevordering. Doel is de inwoners van de regio de beste huisartsenzorg te kunnen bieden op een efficiënte en effectieve manier.