Microvida staat voor optimale dienstverlening op het gebied van medische microbiologie: diagnostiek, behandeladviezen en ondersteuning op het gebied van Infectiepreventie. Ons ambitieniveau is hoog, de patiënt staat centraal en vakmanschap, innovatie en efficiëntie kenmerken onze organisatie. Van daaruit hebben wij ook onze kernwaarden gedefinieerd: passie voor het vak, compassie voor de patiënt en innovatie binnen het vakgebied.

Werkzaamheden worden uitgevoerd op drie locaties; in ZorgSaam Terneuzen, in Bravis Roosendaal en in Amphia Breda. Er is uitwisseling van personeel tussen de locaties Amphia en Bravis. Er werken in totaal zo’n 80 medewerkers. De verschillende laboratoria zijn goed geoutilleerd. De organisatie is geaccrediteerd volgens de ISO norm 15189:2012.

BREDA
Locatie Amphia
Molengracht 21
4818 CK Breda
T 076 – 595 3015

ROOSENDAAL
Locatie Bravis
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal
T 088 – 706 8314

TERNEUZEN
Locatie ZorgSaam
Wielingenlaan 2
4535 PA Terneuzen
T 0115 – 688 700