Het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau (NFO) is een breed gespecialiseerd onderzoeksbureau. U kunt bij ons terecht voor de meest uiteenlopende onderzoeken en adviezen op het gebied van forensisch onderzoek.

Forensisch onderzoek

Digitaal onderzoek

Onze dienstverlening is van zodanige kwaliteit dat u onze onderzoeksrapporten kunt gebruiken als bewijsmateriaal in civiele- of strafrechtelijke procedures. De expertise van het NFO biedt u de gewenste helderheid bij complexe vraagstukken.

De doelgroepen die gebruik maken van onze dienstverlening en onderzoeksmogelijkheden zijn advocatenkantoren, rechtbanken, recherchebureaus, bedrijven en particulieren.