Het Nivel: kennis voor betere zorg
Zo’n honderd wetenschappers onderzoeken bij het Nivel – een onafhankelijk kennisinstituut – allerlei aspecten van de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast werken ongeveer zestig mensen in ondersteunende functies. We vinden het belangrijk dat werknemers hier met plezier werken. Er is een open en collegiale cultuur, met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Alle medewerkers vallen onder de Rechtspositieregeling (RPR) van het Nivel. Deze RPR is afgeleid van de CAO VVT.

Maatschappelijke impact
Ons onderzoek is herkenbaar aan de hoge wetenschappelijke kwaliteit, de praktische toepasbaarheid en maatschappelijke impact. We kiezen de onderzoeksthema’s zelf of gaan in op verzoeken van derden als ministeries, zorgverzekeraars, zorginstellingen, patiënten- of consumentenplatforms. We haken zoveel mogelijk aan bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen en werken nauw samen met universiteiten en andere partners.

Lees verder op Nivel.nl

Interessante sites

  • Kwaliteitsregister Paramedici; Dit is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG. Iedereen kan het Kwaliteitsregister raadplegen.
  • Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Er staan meer dan 400.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Iedereen kan het register raadplegen. Lees hier meer over herregistratie zorgberoepen.