Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek. Als kenniscentrum en als (publieke) dienstverlener dragen we bij aan de versterking van het onderwijs en Nederland als kennisland. Dit doen we samen met nationale en internationale partners. Met opdrachtgevers als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie kunnen we een onderwijsbrede taak uitoefenen.

Op de site van Nuffic kun je bijvoorbeeld ook antwoord vinden op onderstaande vraag:

Welke tweetalige opleidingen zijn er op dit moment in het mbo?

Lees verder op onze site.