Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen

Pharos is het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Vanuit het uitgangspunt ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’, zet Pharos kennis in

  • om de grote gezondheidsverschillen terug te dringen
  • om de kwaliteit en toegankelijkheid van preventie, zorg en ondersteuning voor laagopgeleiden en migranten te verbeteren en even goed te laten zijn als voor andere burgers.

Lees verder …