De Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) in uw regio adviseert en begeleidt de eerste lijn én betrokken partijen bij het realiseren van samenhangende zinnige en zuinige zorg in de wijk. De 17 ROS’en bundelen hun kennis en expertise in een landelijk dekkend netwerk.

Burgers willen gezond leven en in de buurt de zorg krijgen die ze echt nodig hebben. Om de zorg goed en betaalbaar te houden is goede samenwerking van én met de eerste lijn in regio belangrijk. Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) helpen de eerste lijn én betrokken partijen met het realiseren van samenhangende zorg in de wijk.

Onze werkwijze

ROS’en hebben jarenlange ervaring en kennis van de regio én de eerste lijn. Samen met de eerste lijn en betrokken partijen stimuleren zij een geschikte aanpak om de zorg en ondersteuning voor inwoners slimmer en efficiënter te organiseren in de wijk. Adviseurs treden hierbij op als bruggenbouwer. Om elkaar te vinden, cultuurverschillen te overbruggen en samenwerkingsprocessen te begeleiden.

Thema’s

ROS’en bundelen slagvaardig regionale en landelijke kennis op diverse thema’s. Met het oog op innovatie van samenhangende zorg in de wijk.