Topzorg Dichtbij
HagaZiekenhuis (Den Haag), Reinier de Graaf (Delft en Voorburg) en LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer) zijn bestuurlijk gefuseerd in de Reinier Haga Groep. Samen bieden wij Topzorg Dichtbij. Met elkaar garanderen wij onze patiënten 24/7 uitstekende basiszorg en acute hoogcomplexe zorg.

De Reinier Haga Groep is de grootste niet-academische ziekenhuisgroep van Nederland. We zijn actief in een verzorgingsgebied van ruim 750.000 mensen. De groep bestaat uit drie ziekenhuizen met ruim 7.500 medewerkers, 550 medisch specialisten en 200 arts-assistenten in opleiding. De omzet is bijna 800 miljoen euro.

De Reinier Haga Groep ontstond in 2013 uit de bestuurlijke fusie tussen het HagaZiekenhuis en de Reinier de Graaf Groep. In juni 2015 trad het LangeLand Ziekenhuis toe. De ziekenhuizen hechten veel waarde aan verbinding met belanghebbenden in het verzorgingsgebied. De bestuurlijke fusie startte vanuit de overtuiging dat in de turbulente zorgmarkt de combinatie van deze ziekenhuizen elkaar versterkt, met respect voor elkaars verschillen.

Topklinische samenwerking
Door samen te werken voldoen onze ziekenhuizen aan de toenemende kwaliteitseisen en volumenormen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, wetenschappelijke verenigingen en zorgverzekeraars. Hierdoor zijn onze patiënten verzekerd van zorgkwaliteit bij zeer complexe medische behandelingen, zoals chirurgische oncologie, radiotherapie, complexe hart- en vaatzorg, IVF, traumazorg en neurochirurgie.Dankzij de schaalgrootte van de Reinier Haga Groep kunnen we innovaties doorvoeren in bedrijfsprocessen. Ook kunnen we beter voorzien in de veranderende behoeften van patiënten en financiers. Het is bewezen dat concentratie van hoogcomplexe zorg leidt tot betere kwaliteit. Deze zorg heeft bovendien een bovenregionale functie die dankzij de samenwerking behouden kan blijven voor patiënten in en buiten het verzorgingsgebied.

De meerwaarde van de Reinier Haga Groep is:

  • bundeling en versterking van (top)zorg;
  • realisatie van duurzame en doelmatige (zorg)processen;
  • opleiding van en wetenschappelijk onderzoek door zorgprofessionals.

Samengevat resulteert de samenwerking in een versterking van ons topklinisch profiel en continuïteit van onze patiëntenzorg in de breedte.

Samenwerking Orthopedie
De orthopeden van de drie ziekenhuizen werken samen aan een nieuwe Orthopedisch Centrum in Zoetermeer. Alle informatie vindt u op de site: reinierhaga.nl/orthopedischcentrum