Praktische HR-Adviezen
& Eenvoudige IT-Oplossingen

RheiGroup heeft passie voor HR en IT, al sinds 1998. We geven HR-adviezen waar u echt wat aan heeft en brengen complexe systemen terug naar eenvoudig te begrijpen IT oplossingen. Dat mensen plezier hebben in hun werk: daar zorgen wij voor!

Dat doen wij door werkprocessen te verbeteren en als het nodig is, te borgen door de inzet van techniek. Wij beginnen bij de bron, namelijk de werkprocessen, en helpen bij het hele traject tot aan daadwerkelijk werkende e-HRM oplossingen. Dat kunnen standaard-oplossingen zijn, maar vooral ook maatwerk waar wij juist uniek in zijn en ons onderscheiden in de markt.

RheiGroup levert diensten die beginnen bij de bron van effectief HR, namelijk de processen, tot aan de implementatie van maatwerk en standaard e-HRM oplossingen, zoals:

  • mijnPraktijk – MijnPraktijk App is ontwikkeld voor kleine en middelgrote dokters-/ tandartspraktijken. Op eenvoudige wijze kan inzicht worden verkregen in de roosters van alle medewerkers en kunnen medewerkers verlof, scholing en overwerk, en verzuim melden.
  • HR21 – Een Functiewaarderingssysteem van VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
  • Robotic Process Automation (RPA) Dit is een software laag die over de bestaande systemen wordt gelegd en zodanig wordt getraind of ingericht dat de juiste gegevens op de juiste plaats staan. Wij noemen RPA liever ‘Probot’; een robot die medewerkers tot ware pro’s maakt. Wij maken ‘Probots’ altijd met het doel de organisatie te ontlasten en ondersteunen. Kortom: Met dezelfde mankracht, meer werk te verzetten.

Adresgegevens locatie de Bilt
Prinsenlaan 2
3732 GN De Bilt