Saltro is een innovatief diagnostisch centrum. Naast laboratoriumonderzoek voert Saltro functieonderzoeken uit zoals ECG’s, echo’s en longfunctiemetingen. Bovendien verzorgt Saltro de controles, dosering en begeleiding van trombosedienstcliënten bij het gebruik van antistollingsmiddelen. Saltro investeert in de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek en innovaties die huisartsen en zorgconsumenten meer regie geven over gezondheid, ziekte en zorg. Hiervoor wordt samengewerkt met huisartsen, ziekenhuizen en andere innovatieve partners. Daarnaast past Saltro eHealth oplossingen toe, waarbij zelfmanagement en veilige kennisoverdracht centraal staan. Op deze wijze streeft Saltro ernaar de zorg voor de zorgconsument beter, goedkoper en toegankelijker te maken. Met ongeveer 200 locaties en ruim 550 medewerkers behoort Saltro tot de grootste diagnostische centra van Nederland.

Bloedonderzoek wordt onder andere gebruikt om te controleren of uw organen als hart, nieren of lever goed functioneren.

Unilabs heeft nu ook per 1 januari 2020 Saltro ingelijfd naast Medlon. Unilabs is de Europees marktleider in diagnostiek met laboratoria in 16 landen, 12.000 medewerkers en een omzet van een miljard euro.