De Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen (SAHZ) fungeert als apotheek voor een aantal zorginstellingen in de regio Kennemerland, waaronder een topklinisch ziekenhuis. In totaal levert de SAHZ geneesmiddelen en farmaceutische patiëntenzorg voor ca. 1500 klinische en een groot aantal poliklinische patiënten. We leveren onze zorg met ruim 175 medewerkers.

Natuurlijk beschikt onze apotheek over het ISO 9001:2008 certificaat voor integrale farmaceutische patiëntenzorg. Moeten we geneesmiddelen voor u bereiden, dan beschikken wij ook daarvoor over de benodigde GMPz erkenning.

Op het laboratorium van de Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen (SAHZ) voert een gedreven en deskundige groep analisten dagelijks een groot aantal verschillende soorten analyses en testen uit. Zo worden er kwaliteitscontroles en microbiologische controles uitgevoerd op grondstoffen, emballage en overige producten die binnen de SAHZ worden gebruikt en bereid. Naast de kwaliteitscontroles worden op het laboratorium ook bloedspiegelbepalingen uitgevoerd voor het optimaliseren van de therapie met geneesmiddelen (Therapeutic Drug Monitoring) zoals anti-epileptica en antipsychotica.