De SBA bevordert de kwaliteit en continuïteit van het apotheekteam van de openbare apotheek. Dit doen wij door de ontwikkeling van medewerkers in hun beroep te stimuleren en faciliteren zodat zij krachtig in hun werk en loopbaan staan. Samen met werkgevers en werknemers uit de dagelijkse praktijk ontwikkelen wij hiervoor passende producten en diensten. De SBA wordt gefinancierd door alle openbare apotheken en wordt bestuurd door cao-partijen.

Voor wie doen we dat?
Wij ontwikkelen vraaggericht producten en diensten voor zowel werkgevers als werknemers in de branche openbare apotheken. Om wensen en behoeften boven water te krijgen, bezoeken wij individuele apotheken, maatschappen, ketens en formules. Daarnaast doen wij regelmatig onderzoek onder zowel apothekers als apotheekmedewerkers.

Hoe doen wij dat?
Wij werken klantgericht. Hierdoor zijn wij telkens bezig met de vraag ‘Wat wil onze klant, wat is de behoefte van de apotheekmedewerker?’. Als we vervolgens iets ontwikkelen, doen we dat zoveel mogelijk samen met onze gebruikers. Dat levert uiteindelijk het beste resultaat. Wij hebben onze dienstverlening opgedeeld in vier aandachtsgebieden:

  • Nascholing: kennis en kunde voor apotheekmedewerkers en apotheekteams.
  • Opleiding: voldoende gekwalificeerd personeel in de apotheekbranche.
  • Apotheek & medewerker: duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de apotheek.
  • Cao Apotheken: een collectieve arbeidsovereenkomst voor alle openbare apotheken.

Lees meer …