Stichting Certificering MKB wil zoveel mogelijk kleine MKB bedrijven in staat te stellen om een ISO 9001 certificaat te behalen.

De stichting bouwt, beheert en vernieuwt een gezamenlijk kwaliteitsmanagementsysteem per branche. De invoering, onderhoud en interne audits hiervoor worden door Quality Vision uitgevoerd.

Dit kwaliteitsmanagementsysteem wordt via een cloudoplossing aan alle deelnemende bedrijven ter beschikking gesteld. De bedrijven kunnen in hun eigen omgeving werken en documenten synchroniseren.

De stichting kan op eenvoudige wijze interne audits uitvoeren, omdat in de cloud vrijwel alle kwaliteitsregistraties staan. In eerste instantie richt de stichting zich op het certificeren volgens de ISO 9001 norm, maar in de toekomst kan als toegevoegde waarde de samenwerking tussen de aangesloten bedrijven ontstaan. Alle bedrijven weten van de anderen dat ze gecertificeerd zijn en de stichting bewaakt de kwaliteit samen met het bureau dat de ISO 9001 certificaten uitgeeft.

Organisatie

De Stichting Certificering MKB bestaat uit meerdere afdelingen. Per branche of deelbranche is er een aparte afdeling met een eigen bestuur. De deelnemende bedrijven maken deel uit van het afdelingsbestuur. De afdelingsbesturen kiezen uit hun midden vertegenwoordigers die deelnemen in het hoofdbestuur.

Op dit moment zijn er 2 afdelingen: Afdeling ICT Branche en Afdeling Zorg Branche.