CONRISQ Groep, samen sterk in jeugdzorg, forensische zorg en geestelijke gezondheidszorg.

Acht zelfstandige stichtingen die hun hulpverlening, kennis en middelen bundelen. Vanuit de ambitie groot te zijn in kleinschaligheid. Dat is CONRISQ.

De stichtingen binnen CONRISQ zijn Bijzonder Jeugdwerk, Centiv, de OG Heldringstichting, Pact18, Pactum, de Rooyse Wissel, Rubicon en Vincent van Gogh. Organisaties die elkaar aanvullen qua doelgroep én hulpaanbod. Daardoor beschikken we over een breed palet aan kennis en ervaring op het gebied van zorg, behandeling en begeleiding.

Lees verder ….