Het doel van de stichting Hartcentrum Twente is het stimuleren van kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg, het stimuleren van een intensievere samenwerking in de regio en het financieel ondersteunen van wetenschappelijke activiteiten en uitbreiding van opleidingen op het gebied van hart- en vaatziekten in de regio Twente en Oost-Achterhoek.