Kalorama is een zelfstandige zorgorganisatie in de regio Nijmegen. Onze zorg en dienstverlening richt zich op mensen met doofblindheid, mensen die revalideren, mensen met beademing dan wel comazorg, mensen met dementie en mensen aan wie wij somatische zorg verlenen. Daarnaast bieden wij highcare hospicezorg. Deze specifieke doelgroepen vragen om veel maatwerk. Onze professionals krijgen hier ruimschoots de ruimte voor.

Bij Kalorama zorgen we er samen voor
Als thuis wonen niet meer gaat of als u afhankelijk wordt van de zorg van anderen, dan hoopt u in een goede omgeving te komen. Met mensen die u met respect en aandacht tegemoet treden, die belangstelling hebben voor u én uw familie, en die u bovendien ondersteunen te blijven doen wat u kunt en wat u wilt. Bij Kalorama zorgen we er samen voor.

Kalorama maakt deel uit van UKON
UKON staat voor Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen. Het UKON-netwerk is een samenwerking tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde/Ouderengeneeskunde van het Radboudumc en 15 zorgorganisaties. Het doel van het UKON is het verbeteren van de kwaliteit van leven van én de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben, thuis of in een beschermde woonvorm. De visie van het UKON is gericht op zowel de specialisatie als de vermaatschappelijking van de zorg en behandeling.