Topklinisch ziekenhuis MST
MST is ontstaan uit een fusie van ziekenhuizen in Enschede en Oldenzaal. De polikliniek in Haaksbergen is tevens onderdeel van MST. Dankzij al deze locaties is de zorg voor u altijd dichtbij. Vooral als u vaak voor controle of behandeling naar het ziekenhuis moet, is dat prettig. Uw dagelijkse leven kan zoveel mogelijk doorgaan.

Topklinische én academische zorg
U kunt bij MST terecht voor alle zorg, ook als deze complex is. We bieden topklinische zorg en op een aantal terreinen bieden we zorg die verder alleen in academische ziekenhuizen te vinden is. Voor sommige behandelingen hebben we een bovenregionale functie. Dit betekent dat ook patiënten van buiten de Twentse regio op onze kwaliteit en expertise afkomen. We werken nauw samen met diverse academische centra om u de beste zorg te bieden.

Spoed- en traumazorg
U kunt 24 uur per dag, 7 dagen in de week bij ons terecht. MST is er voor alle spoedzorg. Bij MST Enschede hoeft u niet meer zelf te beslissen of u naar de Spoedeisende Hulp gaat of naar de Huisartsenpost. U meldt zich gewoon bij de spoedpost. Wel zo snel. Daarnaast is MST het enige traumacentrum voor een grote regio in het oosten van Nederland en een deel van Duitsland. De traumahelikopter landt bij ons en we zijn het eerste ziekenhuis dat bij grote rampen acute zorg verleent.

Topklinische zorg
Medisch Spectrum Twente biedt naast basiszorg verschillende topklinische voorzieningen. Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg. Hierbij valt te denken aan hartchirurgie, neurochirurgie en IVF, waarvoor relatief dure en gespecialiseerde voorzieningen nodig zijn. Deze zorg heeft doorgaans een bovenregionale functie. Ook een hoog niveau intensive care wordt gezien als topklinische zorg.

Topklinische zorg is een belangrijk en onderscheidend onderdeel van het zorgaanbod van de STZ-ziekenhuizen (STZ = Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen), waarvan MST onderdeel uitmaakt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen derdelijnsfuncties en expertisecentra. Lees verder op MST.nl

MST. Als zorg méér vraagt.