Stichting Mobiliteit Voor Iedereen is een particulier initiatief met als doelstelling om i.s.m. zorginstellingen zoveel mogelijk kwetsbare zorgafhankelijke mensen vervoer aan te bieden van en naar verschillende dagactiviteiten.

Door de enorme veranderingen en bezuinigingen kan een steeds groter wordende groep kwetsbare zorgafhankelijke ouderen niet of nauwelijks nog deelnemen aan belangrijke sociale activiteiten.

Door het inzetten en aanbieden van Zorgbusvervoer zorgen we ervoor dat vele zorgafhankelijke mensen uit een isolement worden gehaald en middels het aanbieden van een sociaal netwerk ervoor zorgen dat deze groep kwetsbare mensen richting toekomst zichzelf beter kunnen redden.