Narconon is de naam van een stichting zonder winstoogmerk. De naam “Narconon” is een samentrekking van de woorden “Non” (niet of de afwezigheid van) en “Narcose” (verdoving: hier bedoeld als bewustzijnsveranderende middelen, narcotica). De doelen van Narconon zijn om mensen af te helpen van hun verslaving(en), zowel lichamelijk als geestelijk, zodat zij weer kunnen meedraaien als volwaardige leden van de maatschappij en, op langere termijn, een maatschappij waarin niemand meer de behoefte voelt te gebruiken waardoor alle criminele bijverschijnselen zullen zijn opgeheven.