Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in het particulier onderwijs, met een ruime ervaring in de integrale en complementaire gezondheidszorg. De SNRO combineert specifieke kennis van het veld met know how en ervaring van kwaliteitsborging. Onze accreditatietrajecten richten zich dan ook niet alleen op beoordeling (‘quality assurance’), maar ook op verbetering en ontwikkeling van kwaliteit (‘quality enhancement’).

Keurmerk

Particulier onderwijs valt niet onder het toezicht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Om vergelijkbare kwaliteit te leveren, toetst en beoordeelt de SNRO de kwaliteit van opleidingen op overeenkomstige wijze. Bij een positief accreditatiebesluit ontvangt een opleiding het SNRO-kwaliteitskeurmerk en wordt ingeschreven in ons register.

De SNRO heeft ook een register voor abituriënten (afgestudeerden) ARCOS van door de SNRO geaccrediteerde opleidingen Medische en/of Psychosociale Basiskennis (MPsBK).

Direct naar

1. Wilt u accreditatie aanvragen voor uw opleiding, bij- en nascholing, of opleiding Medische en/of Psychosociale Basiskennis?
Ga direct naar het aanmeldingsformulier.

2. Wilt u het SNRO register inzien met (post-)hbo conform geaccrediteerde scholingen?
Ga direct naar het register.

3. Wilt u zich registreren in ARCOS?
Ga direct naar www.arcos-register.nl