Stichting Samendracht is een ouderinitiatief en biedt een woonvorm met begeleiding voor volwassenen met een autisme spectrumstoornis (ASS) met een normaal tot hoger IQ. Doel is hen zo zelfstandig mogelijk te laten wonen hetgeen kan met zorg op maat. Gestreefd wordt naar groei naar en/of handhaven van de hoogst haalbare zelfstandigheid en kwaliteit van leven.

Men huurt zelfstandig een volwaardig appartement bij wooncorporatie Accolade en men ontvangt zorg en begeleiding van de J.P. van den Bent stichting. Met beide organisaties heeft de stichting hiervoor overeenkomsten afgesloten.