De stichting SBOH is opgericht in 1989 en gevestigd te Utrecht. De SBOH is een non-profit / semipublieke organisatie. De SBOH is de werkgever van artsen in opleiding tot:

  • huisarts
  • specialist ouderengeneeskunde
  • arts voor verstandelijk gehandicapten en
  • arts maatschappij en gezondheid (per 1 januari 2019), met de profielen: jeugdgezondheidszorg, infectieziektenbestrijding, tuberculosebestrijding, medische milieukunde en forensische geneeskunde.

Lees verder op onze site.