Stichting Sint Anna is een kleinschalig woonzorgcentrum. Hier staan wonen en werken vanuit de christelijke identiteit centraal met de nadruk op welzijn, wonen en zorg. Woonzorgcentrum Sint Anna is gevestigd in het moederhuis van de Zusters van Julie Postel en biedt verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg zowel bij somatische als bij psychogeriatrische problematiek. Maar ook tijdelijk wonen met zorg en zorg thuis. Dit alles in een natuurlijke woonomgeving op een unieke, historische locatie.