Stichting Weefsel Uitname Organisatie Nederland (WUON) is de enige onafhankelijke organisatie in Nederland die belast is met het postmortaal uitnemen van humaan weefsel bij weefseldonoren in Nederland. WUON dient zich hierbij te houden aan de Dienstverleningsovereenkomst gesloten met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

WUON, opgericht in 2018 en actief sinds januari 2019, is een stichting zonder winstoogmerk en is voor haar werkzaamheden afhankelijk van haar opdrachtgever NTS en weefselbanken. Dit maakt WUON een onderdeel van de Nederlandse weefselketen, een keten waar meerdere toezichthouders een rol hebben.