Zelfstandig (blijven) wonen in een eigen gekozen omgeving en zoveel mogelijk deelnemen aan het dagelijkse leven. Ook als er behoefte is aan ondersteuning, blijft dit belangrijk. STMR draagt hier graag aan bij. Dit doen wij in de gebieden Rivierenland, Bommelerwaard, de Betuwe en de regio Arnhem door onze dienstverlening direct bij inwoners thuis of dicht bij, in de eigen wijk aan te bieden. Als de zorgbehoefte verder gaat dan een helpend hand uit de eigen omgeving, bieden wij graag professionele zorg. Van verzorging en thuisverpleging, maatschappelijk werk en begeleiding in huis tot jeugdgezondheidszorg en gespecialiseerde zorg thuis. En is thuis wonen niet meer mogelijk? In onze kleinschalige woonvormen bieden wij zorg in een huiselijke sfeer door betrokken medewerkers. Ook daar voelt het als ‘thuis’!

STMR vormt samen met Vitras Santé Partners