Het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid, onderdeel van de GGD Amsterdam, verricht microbiologisch diagnostisch onderzoek voor verschillende instellingen en artsen. Klanten zijn onder andere de Soa poli van de GGD, verpleeghuizen, verloskundigen, huisartsen en ziekenhuizen. In het laboratorium wordt ook (wetenschappelijk) onderzoek gedaan op het gebied van geslachtsziekten en de epidemiologie van infectieziekten.

Samenwerking
Er bestaat een nauwe samenwerking met de afdeling medische microbiologie van Amsterdam UMC. Daarnaast maakt de GGD gebruik van het netwerk van prikpunten van Atalmedial. Het laboratorium werkt samen met verschillende Nederlandse en buitenlandse instituten.

Het laboratorium werkt samen met verschillende Nederlandse en buitenlandse instituten.