De Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland (Streeklab Haarlem) richt zich op de diagnostiek van infectieziekten. Streeklab Haarlem voert de diagnostiek uit voor de twee ziekenhuizen in de regio, namelijk het Spaarne Gasthuis met locaties in Haarlem, Heemstede en Hoofddorp en het Rode Kruis Ziekenhuis met het brandwondencentrum in Beverwijk. Daarnaast verricht het Streeklab Haarlem ook alle microbiologische en serologische onderzoeken voor verpleeghuizen, huisartsen, verloskundigen en andere instellingen voor gezondheidszorg.

Het Streeklab Haarlem is een medisch specialistisch bedrijf dat diagnostiek en advies aanbiedt volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten om zo de infectieveiligheid voor mens en patiënt te waarborgen. Bij de stichting werken negen artsen-microbioloog, twee medisch moleculair microbiologen en één parasitoloog. In totaal zijn ongeveer 90 analisten, administratieve- en facilitaire medewerkers werkzaam.

Op de werkvloer heerst een informele werksfeer waar meedenken en het inbrengen van nieuwe ideeën gewaardeerd worden. Het Streeklab Haarlem is een groeiend bedrijf dat streeft naar efficiëntie en professionalisering op het laboratorium en hecht een sterk belang aan klantgericht werken en denken.

Sinds juni 2006 heeft het Streeklaboratorium de verantwoordelijkheid gekregen voor het landelijk bronopsporingsonderzoek bij Legionella uitbraken. Meer informatie hierover treft u aan op Legionella platform.nl

Het Streeklaboratorium is gevestigd op het terrein van het Kennemer Gasthuis locatie Zuid. Het Streeklaboratorium bestaat uit de afdelingen Bacteriologie, Serologie, Parasitologie, Epidemiologie en Moleculaire Biologie. De afdeling Moleculaire Biologie werkt nauw samen met de laboratoria voor Klinische Chemie en de Pathologie. Voor deze disciplines verricht de afdeling Moleculaire Biologie analyses op het gebied van humane genetica, hemato-oncologie en oncologie. Het Streeklaboratorium wil “state of the art” diagnostiek leveren aan de aanvragers. De moleculaire diagnostiek ontwikkelt zich sterk, wat betekent dat voortdurend nieuwe technieken geïmplementeerd worden.