SymforaMeander in Amersfoort is een dynamische werkomgeving en omvat de volgende specialistische behandelprogramma’s: Stemming en Angststoornissen, Ziekenhuispsychiatrie met een aandachtsgebied ouderenpsychiatrie en klinische zorg waarbij de acute opname een belangrijk onderdeel is. Ambulante en klinische behandeling zijn geïntegreerd in de behandelprogramma’s.

Centraal in onze visie is patiëntgericht werken op basis van evidence based behandelstrategieën, effectmeting en een continue ontwikkeling van de professional. We werken in multidisciplinair verband en hechten veel waarde aan het uitwisselen van kennis en ervaring door professionals. Er wordt nauw samengewerkt met de verwijzende huisartsen in de regio. Vanuit het behandelprogramma wordt ook de consultatieve psychiatrie verzorgd in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort en wordt er samengewerkt met de collega’s  specialisten van MeanderMC en GGz Centraal.