Trifier is een Opleidings- en Kenniscentrum voor sociale veiligheid in Zorg, Welzijn en Speciaal Onderwijs.

We ondersteunen door middel van training, advies en onderzoek op het gebied van agressiehantering en grensoverschrijdend gedrag. Van praktische trainingen voor professionals en teams tot advisering en onderzoek op strategisch niveau en veiligheidsbeleid. Uw medewerkers laten we groeien zodat ze cliëntgerichte zorg bieden volgens de laatste inzichten. Én kunnen werken in een veilige en inspirerende omgeving.

Onze trainingen en ontwikkeltrajecten richten zich op bewustwording rondom de eigen houdingscommunicatie, het (h)erkennen van (soorten) agressie, multidisciplinaire samenwerking in het team en de keten en beleidsontwikkeling op agressie- en conflicthantering. Een respectvolle verbinding tussen cliënt, professional en organisatie is ons uitgangspunt.

Het resultaat: Vol trots en met impact aan het werk.