Protonen & Fotonen @ UMCG
Wij leveren de hoogst mogelijke kwaliteit van radiotherapeutische zorg aan patiënten met kanker, waarbij het welzijn en welbevinden van patiënten op korte en lange termijn centraal staat. Wij zijn het eerste ziekenhuis in Nederland dat protonentherapie aanbiedt. Bovendien hebben onze uitstekende medewerkers en wetenschappelijk personeel de beschikking over een ruime keuze aan de meest moderne fotonen radiotherapietechnieken. Naast het leveren van uitmuntende patiëntenzorg streven wij er continu naar om de kwaliteit van radiotherapie te verbeteren door middel van training, educatie en wetenschappelijk onderzoek. Lees verder op onze site.

Wat is protonentherapie?
Bij elke vorm van bestraling is het uitgangspunt dat de tumor zo goed mogelijk wordt bestraald en het omliggende gezonde weefsel zo veel mogelijk wordt gespaard. Bij een aantal tumoren is het lastig om een goede balans te vinden in vernietiging van de tumor en ontzien van gezond weefsel. Protonentherapie (bestraling met protonen) kan bij deze tumoren uitkomst bieden.

Bestraling met protonen is een vorm van radiotherapie. In tegenstelling tot de bestraling met fotonen wordt hier gebruik gemaakt van deeltjes. Deze deeltjes (de protonen) zijn bouwstenen van atoomkernen en zo klein dat ze niet zichtbaar zijn.

Om na te gaan of bestraling met protonen de patiënt voordelen biedt, wordt eerst een individueel vergelijkingsplan gemaakt. Individueel, omdat de bestralingen worden nagebootst met CT-scans die eerder van de patiënt gemaakt zijn. Hiermee worden twee bestralingen nagebootst op de computer: één met fotonenstraling en één met protonenstraling. Pas als de kans op bijwerkingen met protonentherapie beduidend lager is dan de kans op bijwerkingen met fotonen wordt gekozen voor een bestraling met protonen.

Protonentherapie is slechts op drie plekken mogelijk in Nederland; UMCG in Groningen, Maastro in Maastricht en HollandPTC in Delft.