Wij zijn er om de veiligheid van iedereen die in Haaglanden woont, werkt en/of bezoekt te vergroten. We doen dat uiteraard tijdens een ramp of crisis maar ook op een gewone dag. Wij regelen voor negen gemeenten de dagelijkse brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de 112-meldkamer van de brandweer en ambulance. We doen dit samen met onze (veiligheids)partners. Samen met hen zijn we ook actief op het gebied van risicobeheersing en rampenbestrijding.

Onze organisatie wordt aangestuurd door een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.
Verder kun je ons opdelen in drie disciplines:

Met elkaar verzetten we veel werk.

In 2018

In 2018 waren er 12.652 uitrukken door Brandweer Haaglanden, 402 uitgebrachte geneeskundige adviezen door GHOR Haaglanden en 45.988 spoedritten van de ambulances. En nu noemen we maar een paar zaken. Er gebeurt veel meer. Kijk daarvoor onder Nieuws & Verhalen.