Vilans is de landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg. Ons motto: zorgen dat zorg beter werkt. Wij helpen medewerkers goede en betaalbare zorg te geven aan ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte. We ontwikkelen nieuwe kennis en zorgen ervoor dat die kennis wordt toegepast. Meestal doen we dat met publiek geld, soms ook in opdracht van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten of andere organisaties. Maar altijd samen met de mensen om wie het draait: zorgmedewerkers, bestuurders, beleidsmakers, managers, cliënten(organisaties) en mantelzorgers. Een brede en diverse doelgroep waarvoor wij een herkenbare partner willen zijn. Bij Vilans werken bijna 200 mensen in zelforganiserende teams aan wisselende projecten.

Langdurende zorg verbeteren
Vilans helpt (zorg)organisaties en professionals om de langdurende zorg te vernieuwen en verbeteren. Op meerdere thema’s maken wij het verschil. Vilans helpt ervoor zorgen dat:

  • De langdurende zorg wint aan kwaliteit, doelmatigheid en veiligheid.
  • Mensen meer de eigen regie over hun gezondheid en ziekte krijgen.
  • Mensen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfsturend blijven.
  • Medewerkers hun werk met bezieling en plezier doen.

Vilans zorgt dat zorg beter werkt.

Voor wie is Vilans?
Vilans is er voor iedereen die werkt in of voor de langdurende zorg. Van zorgverlener tot bestuurder. Van gemeenteambtenaar tot verzekeraar en van huisarts tot mantelzorger.

Waarom Vilans?
Door onze jarenlange ervaring kennen we het werkveld binnen de langdurende zorg door en door. Daardoor weten we als geen ander hoe we theorie en praktijk zo kunnen verbinden dat het werkt. We weten alles van inhoud en proces. We kennen alle lagen binnen organisaties en kunnen deze aan elkaar verbinden zodat een oplossing breed gedragen wordt.

Gratis voor iedereen
Een deel van onze kennis is gratis beschikbaar, bijvoorbeeld op de kennispleinen van Vilans en partners. Hier vindt u een breed scala aan praktische kennis die u helpt de zorg te verbeteren. Zoals handleidingen, toolboxen, signaleringslijsten of zorgstandaarden.

Advies en ondersteuning op maat
Vilans is er ook voor advies en begeleiding op maat voor uw organisatie. Vilans helpt met deze thema’s uw verbeteringen daadwerkelijk te realiseren. Van het formuleren van een heldere visie, tot de keuze van instrumenten, tot implementatie en evaluatie. Vilans helpt u te komen tot duurzame verandering met zichtbaar resultaat.

Contact
U kunt altijd contact opnemen met ons of één van onze adviseurs. U kunt voor algemene vragen een e-mail sturen naar info@vilans.nl. Wij geven u binnen 5 werkdagen een reactie.