Vitalis WoonZorg Groep biedt diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan senioren in Eindhoven en Heerlen. We zijn er graag in elke fase van het ouder worden. Omdat vragen en behoeften verschillen, blijven we ons continue ontwikkelen. Zodat ons aanbod aansluit bij de vraag en behoefte.

Kwaliteit van leven
Vitalis WoonZorg Groep maakt zich sterk om ouderen te ondersteunen bij het behoud of verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van het dagelijks leven. Of het nu gaat om hulp bij wonen, bij ontmoeten en welbevinden of om zorg en behandeling. We werken met kleine teams van medewerkers en vrijwilligers, die samen met naasten onmiddellijk en ter plaatse kunnen bieden wat het beste past bij de vraag.

Vitaal Flex
Je werk en privé in balans, dat is het motto van Vitaal Flex. Vitaal Flex is het flexbureau van Vitalis en zorgt er iedere dag voor dat er flexkrachten ingezet worden op de diverse locaties van Vitalis in Eindhoven. Lees verder op onze site.