Het Voedingscentrum informeert consumenten over – en stimuleert hen tot een gezonde en meer duurzame voedselkeuze. Het Voedingscentrum is de autoriteit die consumenten wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie biedt over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze. Onze informatie is gebaseerd op wetenschappelijke consensus. Het Voedingscentrum wordt volledig gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Algemeen:        070 306 88 80
Professionals:  070 306 88 10
Webshop:         070 306 88 60