Talma Urk is een protestants christelijke zorgaanbieder op Urk. Ouderen op Urk kunnen gebruik maken van onze verschillende services, zoals verse maaltijden en doe-activiteiten. Daarnaast biedt Talma Thuiszorg wijkverpleging. Ook tijdelijke opname en dagbesteding bieden wij aan. Talma Urk heeft twee locaties op Urk waar mensen kunnen wonen met zorg: Talma Haven en Talma Het Dok. Wij helpen u graag uw leven in te richten zoals u dat wenst, zonder dat u uw zelfstandigheid verliest.
Dit maakt Talma Urk tot een ‘ankerplaats voor wonen, zorg en welzijn’