Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO) is een ouderenzorgorganisatie in Oost met twee verpleeghuizen, een revalidatieafdeling in het OLVG Oost, twee dagcentra, een wijkservicepunt en een wijkdienst voor zorg en verpleging aan huis.

In het Flevohuis zijn 12 groepswoningen waar in elke woning 7 mensen met dementie samenleven en 3 klinieken met 60 revalidanten. In verpleeghuis De Open Hof hebben we 95 appartementen en bieden we bewoners met somatische en/of PG beperkingen een veilige woonomgeving.

Ons doel is om kwetsbare mensen in Oost te ondersteunen bij het leiden van hun eigen leven. Dit doen we met 600 enthousiaste medewerkers en vrijwilligers voor wie aardig zijn geen zorg is.