Zorgscholing creëert een compleet, kwalitatief hoogstaand scholingsaanbod voor (kleine) instellingen, zzp-ers en andere professionals die onder de WKKGZ vallen. Dit kunnen zowel individuele zorgverleners (zzp-ers), (kleine) zorginstellingen, samenwerkingsverbanden als bedrijven zijn.