Op 6 februari 2018 is het nieuwe Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming en onderliggende regelgeving van kracht geworden. In verband hiermee zijn vanaf die datum alle niveau 4 en 5 cursussen in Nederland vervangen door opleidingen tot ‘toezichthoudend medewerker stralingsbescherming’ voor een specifieke toepassing.

Opleidingen volgens Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming zijn:

  • SBD: StralingsBeschermingsDeskundige
  • TMS: Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (deelgebieden THK-basis (tandartsen en orthodontisten), VRS-B, VRS-C en VRS-D (verspreidbare radioactieve stoffen)
  • MRH: specialist bij Medisch Radiologische Handelingen
  • MBB: Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige

Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) biedt een online overzicht ‘nascholing compact’ aan welke instellingen (erkend en niet erkend) bij- en nascholing verzorgen op het gebied van stralingsbescherming voor de SBD, de TMS en de medische beroepsbeoefenaar.