Leer tijdens onze tweedaagse cursus te handelen in acute situaties. De cursus is opgezet volgens de systematiek zoals deze door artsen op de SEH wordt gehanteerd. Het lesprogramma is samengesteld door SEH-artsen. Bij het opzetten hiervan is steeds uitgegaan van het principe dat gesuperviseerde artsen ‘dezelfde taal’ moeten spreken als SEH artsen ofwel: dezelfde ABCDE’s. Onze werkwijze is afgeleid van de ALS, ATLS en APLS principes en is aangepast aan de Nederlandse situatie en richtlijnen.

Doelgroep
De cursus ABCDE voor artsen is geschikt voor alle arts-assistenten en specialisten die werkzaam zijn op de spoedeisende hulp.

Voorbereiding via interactieve e-learningmodulen
Het e-learningpakket vergt circa 40 uur aan voorbereidingstijd en omvat de volgende modulen:

  • e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
  • e-Xpert ECG: Klinische Interpretatie
  • e-Xpert: Zuur-base evenwicht en bloedgasanalyse
  • e-Xpert: Shock en Hemodynamiek
  • e-Xpert VMS: Sepsis
  • e-Xpert: Inotropica en vasoactieve medicatie
  • e-Xpert: Advanced life support
  • e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH

Praktijkdagen
ExpertCollege beschikt over les- en simulatiezalen waar u onder begeleiding van ervaren en enthousiaste docenten uw kennis verder uitbouwt en toepast via hands-on-training. De trainingen worden afgewisseld met korte, praktijkgerichte presentaties. Er wordt getraind in groepen van drie cursisten per docent. De handelingen worden kritisch, maar in een prettige en veilige leeromgeving geëvalueerd.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Certificaat 
Na de succesvolle afronding van de examens behaalt u het ABCDE-certificaat.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor de cursus via www.abcdevoorartsen.nl/inschrijven.

Bent u opleider en wilt u meer informatie over de cursus?
We komen graag een keer bij u langs voor een presentatie. U bent natuurlijk ook van harte welkom bij ons op locatie, waar u eventueel als auditor de gehele cursus kunt bijwonen.

Kennismaken?
Om kennis te maken met onze cursus nodigt ExpertCollege instellingen uit om twee ANIOS of AIOS kosteloos in te sturen voor onze cursus. Graag maken wij nadien een afspraak met u om de bevindingen van de cursus te evalueren en te verkennen hoe onze leeroplossingen kunnen bijdragen aan de opleiding van uw arts-assistenten.

Meer informatie
Voor meer informatie, deelname als auditor of voor het inschrijven van cursisten kunt u contact met ons opnemen via info@expertcollege.com of tel.: 020 – 545 33 80. Meer informatie over de cursus: www.abcdevoorartsen.nl.

De ABCDE training geven wij ook aan Verpleegkundigen en Coassistenten. Lees verder op onze site via deze link.

Expertcollege-Nightingale Instituut loopt inmiddels 15 jaar voorop in het verbeteren en innoveren van onderwijs middels e-learning en blended learning. Het Expertcollege-Nightingale Instituut team bestaat uit clinici die hun werkzaamheden en ervaringen combineren met onderwijsontwikkeling. Zij worden bijgestaan door grafische ontwerpers, software designers en taalkundigen. Het resultaat: e-learning en blended learning met een leerervaring zoals u nog niet eerder heeft ervaren!