In de cursus ABCDE voor Coassistenten leert u het opvangen van een acuut zieke patiënt. Deze cursus is identiek aan de cursus ABCDE voor Artsen, maar dan gegeven door instructeur-coassistenten. De instructeurs worden speciaal opgeleid binnen ExpertCollege voor het geven van deze cursus.

Voorbereiding via interactieve e-learningmodulen
Het e-learningpakket vergt circa 40 uur aan voorbereidingstijd en omvat de volgende modulen:

  • e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
  • e-Xpert ECG: Klinische Interpretatie
  • e-Xpert: Zuur-base evenwicht en bloedgasanalyse
  • e-Xpert: Shock en Hemodynamiek
  • e-Xpert VMS: Sepsis
  • e-Xpert: Inotropica en vasoactieve medicatie
  • e-Xpert: Advanced life support
  • e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH

Praktijkdagen
ExpertCollege beschikt over les- en simulatiezalen waar u onder begeleiding van ervaren en enthousiaste docenten uw kennis verder uitbouwt en toepast via hands-on-training. De trainingen worden afgewisseld met korte, praktijkgerichte presentaties. Er wordt getraind in groepen van drie cursisten per docent. De handelingen worden kritisch, maar in een prettige en veilige leeromgeving geëvalueerd.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Certificaat 
Na de succesvolle afronding van de examens behaalt u het ABCDE-certificaat.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor de cursus via www.abcdevoorcoassistenten.nl/aanmelden.

Meer informatie
Meer informatie over de cursus: www.abcdevoorcoassistenten.nl. Voor meer informatie of deelname als auditor kunt u contact met ons opnemen via info@expertcollege.com of tel.: 020 – 545 33 80.

Expertcollege-Nightingale Instituut loopt inmiddels 15 jaar voorop in het verbeteren en innoveren van onderwijs middels e-learning en blended learning. Het Expertcollege-Nightingale Instituut team bestaat uit clinici die hun werkzaamheden en ervaringen combineren met onderwijsontwikkeling. Zij worden bijgestaan door grafische ontwerpers, software designers en taalkundigen. Het resultaat: e-learning en blended learning met een leerervaring zoals u nog niet eerder heeft ervaren!