Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is een initiatief van Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise (PAL) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). We werken samen in een groot landelijk netwerk van zorgorganisaties, branche-, beroeps- en patiëntenverenigingen.

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is tot stand gekomen na twee bijeenkomsten met professionals uit dit landelijke netwerk. Hieruit bleek dat er vanuit elke branche behoefte is aan een centraal kenniscentrum.  Het Ministerie van VWS heeft de oprichting van het Kenniscentrum met een subsidie ondersteund. 

E-learning Programma Kinderpalliatieve Zorg: 3 online cursussen

Bent u als vrijwilliger, mantelzorger of zorgverlener betrokken bij de zorg voor een ernstig ziek kind? Stichting PAL heeft in samenwerking met het Internationale Netwerk Kinderpalliatieve Zorg (ICPCN) een e-learning programma ontwikkeld, waarbij u in drie cursussen de belangrijkste basiskennis van de kinderpalliatieve zorg eigen kunt maken. Lees verder …

3-daagse basistraining Kinderpalliatieve zorg

De 3-daagse basistraining is bedoeld voor o.a. artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen. Lees verder…

E-learning Programma Kinderpalliatieve Zorg

Bent u als vrijwilliger, mantelzorger of zorgverlener betrokken bij de zorg voor een ernstig ziek kind? Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft in samenwerking met het Internationale Netwerk Kinderpalliatieve Zorg (ICPCN) een e-learning programma ontwikkeld, waarbij u in drie cursussen de belangrijkste basiskennis van de kinderpalliatieve zorg eigen kunt maken. Lees verder ….

Meer informatie

Lees verder op onze site voor meer informatie. Ook kunt u ons direct bereiken door een mail te sturen naar info@kinderpalliatief.nl of te bellen naar +31 (0)6 44 21 37 65 (op maandag /woensdag en vrijdag van 9.00 – 17.00 uur).