In Nederland hebben jaarlijks 5.000 tot 7.000 ernstig zieke kinderen en hun gezinnen behoefte aan palliatieve zorg. In de moeilijke fase van diagnose tot overlijden is het van groot belang dat een kind en zijn of haar gezin de best mogelijke zorg krijgt. Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise staat Pal achter deze kinderen en hun gezinnen en zet zich in voor betere kinderpalliatieve zorg. Stichting PAL brengt daarom met haar projecten professionals op dit gebied samen en biedt o.a. ook nascholing aan. 

E-learning Programma Kinderpalliatieve Zorg: 3 online cursussen

Bent u als vrijwilliger, mantelzorg of zorgverlener betrokken bij de zorg voor een ernstig ziek kind? Stichting PAL heeft in samenwerking met het Internationale Netwerk Kinderpalliatieve Zorg (ICPCN) een E-Learning programma ontwikkeld, waarbij u in 3 cursussen de belangrijkste basiskennis van de kinderpalliatieve zorg eigen kunt maken.

  • Cursus 1: Inleiding in palliatieve zorg voor kinderen
  • Cursus 2: Communiceren met kinderen en emotionele problemen
  • Cursus 3: Zorg rond het levenseinde in de kinderpalliatieve zorg

Het totaalbedrag voor de drie cursussen is € 49,00, dit bedrag is inclusief begeleiding en het bijbehorende handboek. Na betaling ontvangt u de inlogcode. Lees verder …

3-daagse basistraining Kinderpalliatieve zorg

De 3-daagse basistraining is bedoeld voor o.a. artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen. De 3-daagse cursus wordt gegeven in het Vergadercentrum IKNL in Utrecht. Lees verder…

Verdiepingstraining Kinderpalliatieve Zorg voor (kinder)artsen

‘Besluitvorming en regie in de kinderpalliatieve zorg, wat vraagt dit van de kinderarts?’ De training is bedoeld voor kinderartsen, huisartsen en artsen verstandelijk gehandicapten (AVG) die de Basistraining Kinderpalliatieve Zorg hebben gevolgd of aantoonbaar ervaring en expertise hebben in de kinderpalliatieve zorg. Lees verder ….

Meer informatie

Lees verder op onze site voor meer informatie. Ook kunt u ons direct bereiken door een mail te sturen naar info@kinderpalliatief.nl of te bellen naar +31 (0)6 44 21 37 65 (op maandag /woensdag en vrijdag van 9.00 – 17.00 uur).