Ondervoeding leidt tot meer complicaties, langzamer herstel en een hogere mortaliteitEOI

Een op de vijf patiënten in de thuiszorg is ondervoed. Met een land dat de komende jaren verder vergrijst zal dit aandeel eerder toe dan afnemen. Hierom moet de deskundigheid in de eerstelijn toe gaan nemen.

Het overheidsbeleid is gericht op een verschuiving van de tweede- naar de eerstelijn. De zorg moet doelmatig, betaalbaar en toegankelijk zijn. Deze zorg moet tevens transparant zijn. Hiermee wordt bedoeld dat duidelijk is wat de zorg inhoudt en wat het oplevert.

Een goede multidisciplinaire aanpak is dan ook van belang

De LESA (Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak) beoogt een betere zorg in de eerstelijn te bereiken, waarbij de samenwerking tussen huisarts, verpleegkundige en diëtist centraal staat. Daarnaast vergt deze verschuiving naar de eerstelijn meer  kennis en kunde van de voorschrijvers uit de eerstelijn. Niet alleen kennis en kunde is belangrijk maar ook gedegen (praktisch) onderzoek waarbij het belang van voeding en ook de interventie door de diëtist wordt aangetoond. De diëtist als regisseur en specialist in een transparante voedingsmarkt.

Pijlers van EOI zijn opleiding en onderzoek

EOI (Eerstelijns Ondervoedings Instituut) is hierbij ondersteunend, geen behandelaar en richt zich met name op diëtisten, huisartsen en (wijk) verpleegkundigen. EOI wil een platform zijn voor professionals uit de eerstelijn met als doel een optimale behandeling van (dreigende) ondervoeding in de eerstelijn.
EOI wil voor de tweede lijn een wegwijzer zijn voor het vinden van deskundigheid in de eerstelijn.

Opleiding

Vanuit EOI zullen er jaarlijks meerdere opleidingsmodules worden aangeboden gericht op de professionals in de eerstelijn in relatie met ondervoeding. Voor het opleiden wordt gebruik gemaakt van zowel groepsbijeenkomsten als e-learning. Zijn de modules met goed resultaat afgesloten dan ontvangt de deelnemer een certificaat. Indien alle benodigde modules zijn gevolgd dan is de deelnemer specialist op het gebied ondervoeding. EOI meldt de gespecialiseerde diëtisten en verpleegkundigen op haar website zodat andere voorschrijvers hier hun voordeel mee kunnen doen bij de overdracht van een patiënt naar de eerstelijn.
Jaarlijks biedt EOI herhalingsbijeenkomsten/ e-learningstoetsen om de verworven kennis en kunde up to date te houden. EOI maakt ook gebruik van social media om haar cursisten op de hoogte te houden van belangrijke voedingskundige ontwikkelingen, maar ook om praktijkervaringen en ideeën met elkaar te delen.

Onderzoek

EOI onderstreept het belang van onderzoek. Zij stimuleert en initieert onderzoek. EOI zoekt hierbij actief de samenwerking met bestaande partijen op om de krachten te bundelen.