Fier-Academy-logoDe Fier Academy geeft voorlichting op scholen, trainingen en opleidingen aan professionals op scholen, in de zorg, bij politie en justitie, verzorgt workshops en lezingen en adviseert andere organisaties op het gebied van huiselijk geweld.

Hoe signaleer je geweld in afhankelijkheidsrelaties? Hoe maak je het bespreekbaar? Hoe kun je (escalatie van) problematiek voorkomen en daadwerkelijk stappen zetten om het geweld te stoppen? Kennis is macht!

De Fier Academy wil taboes doorbreken en kennis én deskundigheid vergroten door het bieden van trainingen, voorlichting en opleidingen. Andere belangrijke opdrachten van Fier Academy zijn: preventie, het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en agendasetting.

Ons aanbod

We bieden consultatie, voorlichting, training en andere deskundigheidsbevordering over thema’s als (vroegkinderlijke) traumatisering, huiselijk geweld, kindermishandeling, mensenhandel, loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld, seksueel geweld en sexting.

Bijvoorbeeld:

 • ‘Getraumatiseerde kinderen en hun ouders in beeld’
 • ‘Vroegkinderlijke traumatisering in relatie tot huiselijk geweld en kindermishandeling’
 • ‘Lastig gedrag of zorgelijke signalen? – huiselijk geweld en kindermishandeling in de context van complexe problematiek’
 • ‘Loverboyproblematiek in de context van (vroegkinderlijke) traumatisering’
 • ‘Psychopathologie; de invloed van trauma op de ontwikkeling van kinderen en jongeren’
 • ‘Eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating’
 • Meerdaagse cursus mensenhandel
 • ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’
 • ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag en sexting onder jongeren’ voor (onderwijs)professionals
 • ‘Trauma en ouderschap’
 • ‘Een directe aanpak bij Huiselijk geweld en Kindermishandeling’

Voor wie

 • Professionals in de gemeente en wijk: leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, huisartsen, GGD, onderwijs
 • Justitiële domein: Politie, officieren, rechters, veiligheidshuizen, reclassering
 • Hulpverleners en behandelaren werkzaam in de jeugdzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, GGZ, medische centra

Contact

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden op het gebied van training en voorlichting? Stuur een mail naar fieracademy@fier.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. We bieden hulp aan slachtoffers, getuigen en plegers van geweld dat plaatsvindt in relaties. Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). Onze expertisegebieden: Huiselijk geweld, Kindermishandeling, Eergerelateerd geweld, Mensenhandel en loverboyproblematiek, (Vroegkinderlijke) traumatisering, Seksueel geweld, Vechtscheidingen/ hoog-risicoscheidingen, Ouderenmishandeling